Estudi de radiacions electromagnètiques en pis del municipi d'Alella

Aquest 2021 l'hem començat ajudant a una família a millorar l'exposició a camps electromagnètics en un pis del municipi d'Alella.

Estudi en Pis en Alella


Estudis de radiacions a la ciutat de Terrassa

Els darrers projectes que hem realitzat, han estat les mesures de 2 vivendes a la ciutat de Terrassa. Una va ser una vivenda reformada del carrer Pare Font i l'altre en un pis del Carrer Joaquim Costa de la mateixa ciutat. 

Carre Pare Font


Estudi en vivenda de Sant Cebrià de Vallalta


Just abans del confinament vàrem realitzar un estudi previ a la compra d'una vivenda unfamiliar a quatre vents de Sant Vicens de Vallalta. S'han analitzat tots els aspectes Geobiològics i s'han fet mesures referencials de Radó que han sortit a uns nivells molt correctes. S'han aconsellat alguns petits canvis en la distribucío de llits per millorar el descans dels fututrs propietaris.

Carrer camí de Canet on estava la vivenda