Les radiacions naturals

Els nostres habitatges i oficines s'han construït a sobre d'una superfície (trocet de terra) que s'engloba en l'escorça terrestre. Els Geòlegs han estudiat des de fa segles els moviments elàstics i rígids (Tectònica de plaques) d'aquesta escorça terrestre i els seus efectes en superfície. De forma general, aquests desplaçamanets fan que els materials que configuren l'escorça es trenquen i fisuren, generant falles, diaclases o esquerdes.

Alhora, per aquesta part superficial de la terra també podem trobar materials que permeten la circulació o l'acumulació de l'aigua pel seu interior, generant aqüífers o corrents d'aigua subterrànea i materials rocosos radioactius. Tots aquests factors geològics fan que la terra, mitjançant reaccions químiques i físiques, alliberi radiacions energétiques que travesen per on nosaltres habitem, modificant el nostre ambient geofísic, i afectant-nos  en major o menor grau.

Corrents subterrànies que es creuen
i com una d'elles afecta a un dormitori


A aquestes energies provinents de l'interior de la terra, cal afegir la manifestació física de la interacció de dos tipus d'energies: l'energia tel·lúrica (del llatí Tellus, la Terra) o la procedent del nucli del nostre planeta, i l'energia còsmica o procedent del fons del cosmos, i que es reflecteix o refracta sobre l'escorça terrestre. Aquesta combinació genera les xarxes geomagnètiques Hartmann, Curry, Peyré, Kunne, Witmann.

Els Geobiòlegs, per tant, són els professionals que estudien aquestes radiacions energètiques i camps electromagnètics naturals que ens arriben, detectant-les, mesurant-les i aportant la seva experiència per corregir o evitar els seus efectes nocius sobre les persones que anomenem Geopaties.

Podem resumir, els focus principals de radiacions electromagnètiques naturals susceptibles de generar geopaties:

- Corrents subterrànies (mai dormirem a sobre d'on pasen corrents).
- Falles o diaclases a l'escorça
- Línies Hartman, Curry, Peyré, Kunne, Witmann (on es creuen tindrem possibles geopaties).
- Roques radioactives (gas radó en granits,...)

Tenim que tenir ben present, que aquestes radiacions i camps electromagnètics naturals ens poden afectar en l'àmbit domèstic o laboral i per tant la seva detecció i control es vital per determinar la possible afectació a les persones exposades.

Què és la Geobiologia?

La Geobiologia, de forma general, es pot definir com una nova ciència que profunditza en la relació entre la Terra (com a planeta) i els éssers vius que l'habitem. Si som més exactes ho podem acotar, i direm que és l'estudi de com ens afecten les energies naturals (vetes d'aigua, falles geològiques,..) i les energies artificials (camps elèctrics, electromagnetisme, radioactivitat,..) als humans.

Els Geobiòlegs són professionals que busquen el benestar de les persones a la feina o a la seva llar, evitant o limitant l'expossició de les persones a les radiacions (naturals o artificials) nocives, que cada dia estan més presents al nostre voltant.

Vetes d'aigua per sota d'una vivenda