Geobiologia sobre plànol

En els darrers dies hem estat treballant en un nou projecte de vivenda unifamiliar al municipi de Teià. Geobiolocat ha realitzat mesures de camps electromagnètics i de geopaties abans d'aixecar façanes i tabics interiors de la vivenda evaluada.

Geobiologia sobre plànol


Anticipar-se a nivell geobiològic pot estalviar molts mals de cap i costos derivats dels problemes amb les radiacions i les geopaties si es solventen en orígen. Igual que ho fem amb la geotècnia, la geobiologia hauria de ser un pas imprescindible abans de tirar endevant qualsevol projecte residencial. Per què exposar-se a problemes de salut en la nostra llar nova? Podem més enllà ben segurs, dient que seria primordial avançar-se amb aquests estudis, inclús abans de la compra de la finca.

Una bona planificació sobre plànol és la millor manera de treballar en l'àmbit de la Geobiologia i saber que la nostra vivenda serà una vivenda saludable.