Estudi en vivenda de Sant Cebrià de Vallalta


Just abans del confinament vàrem realitzar un estudi previ a la compra d'una vivenda unfamiliar a quatre vents de Sant Vicens de Vallalta. S'han analitzat tots els aspectes Geobiològics i s'han fet mesures referencials de Radó que han sortit a uns nivells molt correctes. S'han aconsellat alguns petits canvis en la distribucío de llits per millorar el descans dels fututrs propietaris.

Carrer camí de Canet on estava la vivenda