Serveis

No dorms per les nits? 
¿No duermes bien por las noches?
Els teus nens no dormen bé o es desperten plorant a la matinada?
¿Tus niños no duermen bien o se despiertan llorando en la madrugada?
No t'aixeques descansat? ¿No te levantas descansado?
Pateixes enfermetats molt sovint o has patit enfermetats greus? 
¿Estás enfermo amenudo o has sufrido enfermedades graves?
Et vols comprar un pis i casa i no saps a quines radiacions estaràs expossat?
¿Quieres comprar un piso y casa y no sabes a qué radiaciones estarás exponer?
Hi ha molt absentisme o moltes baixes per enfermetats comuns a la teva empresa?
¿Hay mucho absentismo o muchas bajas por enfermedades comunes en tu empresa?
El teu municipi està plagat d'antenes de telefonia o repetidors y et preocupa?
¿Tu municipio está plagado de antenas de telefonía o repetidores y te preocupa?

Consulta'ns....

Consúltanos

ESTUDI DE RADIACIONS

Ens desplacem a la vostra vivenda i realitzem les medicions pertinents per avaluar la contaminació electromgnética, fent servier equip de darrera generació:

- Camps elèctrics alterns BF o LF: (Instal.lacions elèctriques, cablejats, preses de terra deficients,...) Actuen sobre les persones de manera que les intensitats de camps poden redistribuir les càrregues dels diferents òrgans del cos, generant-se corrents corporals parasitaris que poden pertorbar els processos biològics fonamentals del cos humà.

- Camps Magnètics Alterns BF o LF: Actuen sobre el cos humà mitjançant l'efecte d'inducció. Penetren més que els camps elèctrics i la seva capacitat potencial d'afectar processos biològics fonamentals és més gran.

- Alta Freqüencia y ones electromagnètiques AF o HF: (telefonia, WIFI, Antenes comunicacions,...)L'Acadèmia Europea de Medicina Ambiental identifica l'exposició a llarg termini amb símptomes comuns com dificultats de concentració, depressió, fatiga, problemes de son i malalties més greus.

- Presa de terra: El seu mal funcionament o inexistència complica el drenatge elèctric de la vivenda.

- Presència de vetes d'aigua: La seva presència perjudica el descans i el sistema inmunològic a mitjà/llarge termini.

Presència de Radó: Gas radioactiu derivat de la degradació del granit, present en moltes zones poblades i edificades

Apliquem el protocol establert per la Norma del Institut für Baubiologie, referent en salut de l'hàbitat.

ASSESSORAMENT SOBRE SOLUCIONS A DEFICIÈNCIES

En base a la més acurada avaluació us proposem mesures de correció per reduïr o eliminar les deficiències detectades. L'objectiu serà un hàbitat més saludable, eliminar factors de risc de malalties i millorar el descans general.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTUDIO DE RADIACIONES

Nos desplazamos a su vivienda y realizamos las mediciones pertinentes para evaluar la contaminación electromgnética, haciendo Servier equipo de última generación:


- Campos eléctricos alternos BF o LF: (Instalaciones eléctricas, cableados, tomas de tierra deficientes, ...) Actúan sobre las personas de manera que las intensidades de campos pueden redistribuir las cargas de los diferentes órganos del cuerpo, generándose corrientes corporales parasitarios que pueden perturbar los procesos biológicos fundamentales del cuerpo humano.


- Campos Magnéticos Alternos BF o LF: Actúan sobre el cuerpo humano mediante el efecto de inducción. Penetran más que los campos eléctricos y su capacidad potencial de afectar procesos biológicos fundamentales es mayor.


- Alta Frecuencia y ondas electromagnéticas AF o HF: (telefonía, WIFI, Antenas comunicaciones, ...) La Academia Europea de Medicina Ambiental identifica la exposición a largo plazo con síntomas comunes como dificultades de concentración, depresión, fatiga, problemas de sueño y enfermedades más graves.


- Toma de tierra: Su mal funcionamiento o inexistencia complica el drenaje eléctrico de la vivienda.


Presencia de vetas de agua: Su presencia perjudica el descanso y el sistema inmunológico a medio / llargo plazo.


- Presencia de Radón: Gas radioactivo derivado de la degradación del granito, presente en muchas zonas pobladas y edificadas

Aplicamos el protocolo establecido por la Norma del Institut für Baubiologie, referente en salud del hábitat.ASESORAMIENTO SOBRE SOLUCIONES A DEFICIENCIASEn base a la más cuidadosa evaluación proponemos medidas de corrección para reducir o eliminar las deficiencias detectadas. El objetivo será un hábitat más saludable, eliminar factores de riesgo de enfermedades y mejorar el descanso general.DARRERS ESTUDIS REALITZATS

Vivenda unifamiliar en Teià: Detectades vetes d'aigua i petites exposicions a cmps electromagnètica de HF.

Vivenda unifamiliar en construcció en Teià: Millores sobre plànol de distribució de vivenda segons presència de vetes d'aigua i canvis en instal.lacions elèctriques en capceleres de llits.Dormitori en vivenda unifamiliar per dificultats en el descans dels nens
Dormitoris infantils en Masia del segle XVIII al Municipi del Masnou
Dormitoris de vivenda unifamiliar en Can Teixidor (Alella)

Dormitoris infantil i principal en Casa Rústica (Teià)


Cap comentari:

Publica un comentari